DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Ramazan Aydın
 Doç. Dr. Mehmet Işık
Doç. Dr. Hüseyin Oymak
Doç. Dr. Filiz Korkmaz Özkan
 Doç. Dr. Yasemin Saraç Oymak